Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

HLAVA V HLAVE26.2.2024

Zaujímavé interaktívne predstavenia HLAVA V HLAVE má v repertoári Staré divadlo K. Spišáka v Nitre a zúčastnili sa ho žiaci V.A, V.B, V.C, VI.A, VI.B a VI.C s ich triednymi učiteľkami v dňoch 21. a 22. februára.

Humorná inscenácia ich naučila, čo všetko sa deje v našich hlavách i snoch. Predstavenie a samotná návšteva priestorov divadla bola zároveň živou pomôckou na hodiny literatúry.
Výlet do Nitry vlakom bol vhodnou príležitosťou na utužovanie rovesníckych priateľstiev a vzťahov medzi žiakmi a ich vyučujúcimi.
(PK SJL)