Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády29.2.2024

Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorý z 15-tich úloh správne vyrieši aspoň 10 a navyše sa mu pripočítajú body za čas – za každé ušetrené 4 minúty mu pribudne 1 bod do výsledného súčtu. Tento školský rok sme zaznamenali veľký záujem o súťaž, najmä v nižších ročníkoch. Všetkých nás veľmi potešil vysoký počet úspešných riešiteľov. Prísne kritéria úspešnosti splnilo 13 tretiakov, 16 štvrtákov, 6 piatakov, 5 šiestakov a traja siedmaci. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a postupujúcim držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v apríli 2024.