Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Ypsilon – slovina je hra29.2.2024

Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu. Pre niektorých žiakov slovina a ypsilon nie je strašiakom, ale hrou.

Desať žiakov si vyskúšalo test vo svojej kategórii. Žiaci, ktorí dosiahli úspešnosť nad 80% boli odmenení diplomom so zlatou medailou. Boli to nasledovní žiaci:

Jazmin Holla – 97%, Zoja Hajdáková – 93%, Lea  Mésárošová - 93%, Lea Hajdáková – 91%, Samuel Farkaš – 91%, Natália Hercová – 90%, Alexandra Vargová – 86%, Žaneta Javorčíková – 82%, Laura Vanková – 81%.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a gratulujeme!

Mgr. Monika Garaiová