Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Svetový deň vody25.3.2024

Na jednotlivých hodinách sme nezabudli  preberať tému vody, ako aj dôležitosť jej ochrany  a šetrenia vody.

Niektorí žiaci sa zúčastnili súťaže organizovanej ZSVS na tému VODA ZA MIER. Prispeli svojimi krásnymi kresbami, maľbami, ako aj medzinárodným eTwinningovým projektom, do ktorého prispeli dielami aj Taliansko, Chorvátsko a Turecko.

Vystavené diela sme si mohli pozrieť na vyhodnotení v centre Nových Zámkov. Všetci zúčastnení boli ocenení krásnymi cenami, mohli si dať skontrolovať kvalitu ich vody zo studne, ako aj prezrieť a vyskúšať si stroje vodárenskej spoločnosti.

Na záver dňa si žiaci a učitelia ZŠ Mostná vytvorili „ŽIVÚ KVAPKU“ v modrých tričkách, čo si veľmi užili.

Mgr. Helena Žigová