Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Kúzelná fyzika8.4.2024

27. marca pripravilo  PK   prírodných   vied  pre žiakov  netradičné vyučovanie   fyziky. Program  „Kúzelná  fyzika“  predstavil   vzdelávací program predmetu fyzika zábavnou formou pre žiakov 2.stupňa.Táto fyzika nebola o vzorcoch, výpočtoch a úlohách.
Žiaci nevideli jediný vzorec. Samozrejme trocha teórie bolo, ale len do tej  miery, koľko  bolo  potrebné. Sami  videli, čo  je  to  gyroskop,  ako fungovali  prvé  fontány,  ako  môžeme  využiť  magnety  inde   ako  na chladničke, koľko  váži  vlak, ako  sa miešajú  farby,  niečo o elektrine, o  odstredivej  sile  a  pod.. Počas  predstavenia  sa  zoznámili  s dejmi, s  ktorými  sa  stretávajú    od   detstva   a  niektoré   z týchto  dejov  sú skutočne kúzelné a veríme, že poslúžili na popularizáciu fyziky.

Mgr. Boris Holič