Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Interview s riaditeľom školy Petrom Halmešom22.4.2024

Žiaci(Ž): Vitajte v našej triede, pán riaditeľ. Radi by sme sa vás spýtali otázky, ktoré nás zaujímajú a viedli s vami rozhovor – interview.

Riaditeľ(R): Ďakujem, nech sa páči, pýtajte sa.

Ž: Kde ste študovali?

R: Aj na tejto škole, potom na gymnáziu v Nových Zámkoch a nakoniec na univerzite v Bratislave, kde som študoval geografiu a telesnú výchovu.

Ž: Čo vás lákalo stať sa riaditeľom školy?

R: Rád pracujem s ľuďmi.

Ž: V koľkých rokoch ste sa stali riaditeľom školy?

R: Mal som 46 rokov, teraz som vo funkcii riaditeľa už druhé obdobie.

Ž: Aké povolanie ste mali predtým?

R: Bol som učiteľ, učil som geografiu a telesnú výchovu.

Ž: Ako reagovala vaša rodina na to, že ste sa stali riaditeľom?

R: Reakcie boli pozitívne, ale aj boli tam aj obavy, či to všetko z časového hľadiska zvládnem.

Ž: Máte súrodencov:

R: Nie, nemám.

Ž: Kde bývate v súčasnosti?

R: Bývam v Nových Zámkoch na Mýtnej ulici pri Berku.

Ž: Aké je vaše obľúbené jedlo?

R: Zjem väčšinou všetko, čo mi dajú na tanier, ale keď môžem, vyberiem si zdravú stravu.

Ž: Venujete sa športu?

R: Áno, venujem sa hokeju, lyžovaniu, plávaniu, futbalu a rád behám.

Ž: Ste ešte hokejový tréner?

R: Nie, už netrénujem, ale som na čele hokejového klubu a podporujem trénerov a hokejistov.

Ž: Čo rád robíte vo voľnom čase? Staráte sa o nejaké zviera?

R: Zviera nemám doma. Vo voľnom čase sa venujem rodine a pracujem v záhrade.

Ž: Kto je vašou inšpiráciou?

R: Nie je to konkrétna osoba, ale je to spokojný zamestnanec, spokojný rodič a spokojný žiak.

Ž: Chceli by ste niečo zlepšiť na tejto škole?

R: Áno, je toho  ešte veľa, napríklad vonkajší areál, aby sa žiaci mali kde hrať v školskom klube.

Ž: Aká je vaša predstava o tejto škole do budúcna?

R: Prial by som si, aby všetci žiaci chodili radi do tejto školy a aby bola pre nich zaujímavá a pútavá.

Ž: Ďakujeme vám za váš čas, ktorý ste nám venovali a prajeme vám veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.

Žiaci 4. A triedy s triednou učiteľkou Tatianou Lehockou