Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Prehliadka Prírodovedného múzea26.4.2024

V stredu 24.4.2024 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili exkurzie do Bratislavy, kde navštívili Prírodovedné múzeum.

Zázračnú rozmanitosť Zeme spoznali počas prehliadky expozície Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme. Postupne sa zoznámili so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi  ako polárne oblasti, tundry, tropické lesy, trávnaté oblasti, púšte, koralové útesy a pod. V danej expozícii sme krásne videli pestrosť a rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov a poprepájané ekosystémy.

Novou súčasťou prehliadky bola aj expozícia Zázrak prírody – Antropológia. Priblížili sme sa až ku koreňom vzniku človeka. Nesmiernu výpovednú hodnotu o vzhľade a spôsobe života populácií majú kosti, ktoré dokážu pretrvať aj milióny rokov.

Obohatení o zaujímavé informácie či už z mikrosveta rastlín a živočíchov, ako aj z tematiky evolúcie človeka sme sa spokojne vrátili naspäť domov.

Mgr. Alica Gambošová