Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Slávik Slovenska 202429.4.2024

Slávik Slovenska 2024 – školské kolo

V stredu 24.4.2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2024. Do školského kola sa zapojili nádejní speváci, aby nám predviedli svoj talent. Povinná bola jedna pieseň zo spevníka a jedna ľubovoľná. Za krásne výkony boli speváci odmenení potleskom, sladkou odmenou a diplomom a tí najlepší aj vecnou cenou.

Porota sa po odspievaní posledného speváka musela poradiť a rozhodla nasledovne:

I. kategória:

1. miesto: Alexandra Šufliarská – 3.B

2.miesto: Lilien Marcinkech – 2.D

3. miesto: Mia Gvozdenović – 1.C

II. kategória:

1. miesto: Rastislav Daniel – 4.D

2. miesto: Ela Csűriová – 4.B

3. miesto: Šimon Stanček – 6.D

Víťazi školského kola z oboch kategórii nás budú reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v stredu 15.5.2024. Všetkým deťom ďakujeme za ich účasť a prajeme im veľa úspechov v ďalších speváckych súťažiach.