Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Vyhodnotenie matematických súťaží6.5.2024

Naša škola tradične organizovala okresné kolo matematickej olympiády pre žiakov 6. – 8. ročníka. Okresného kola sa môže zúčastniť len žiak, ktorý bol úspešným riešiteľom domáceho kola a bol pozvaný na ďalšie kolo súťaže. Matematická olympiáda je z roka na rok náročnejšia a je určená naozaj len tým najšikovnejším a najusilovnejším žiakom. A preto sme sa tento rok rozhodli oceniť úsilie všetkých, čo úspešne riešili domáce kolo MO (20 žiakov). Z nich niektorí boli pozvaní na OK MO a k najlepším výsledkom prispeli Peter Ferenczi z 5. A, ktorý sa umiestnil na 9.- 10. mieste a Samuel Farkaš zo 7. C, ktorý obsadil krásne 1.-7. miesto. Srdečne im blahoželáme.

K oceneným žiakom sme pridali aj úspešných riešiteľov okresného kola Pytagoriády. Najlepšie sa darilo našim tretiakom, kde Patrícia Rampašeková z 3. A získala „striebornú medailu“ a ďalším dvom žiakom sa podarilo obsadiť 13.-16. miesto: Štefan Keszely z 3. C a Oliver Pavliga z 3. A. Podľa nových pravidiel pozvali len jedného piataka, ktorý dosiahol tiež krásny úspech – 4.-6.miesto – Teodor Szeghö z 5. A. V 6. ročníku sme mali dvoch úspešných riešiteľov: Oliverovi Kertészovi zo 6. A podarilo obsadiť 7.-9. miesto a ďalšou úspešnou riešiteľkou bola na 22.-24.mieste Nadja Stjepanovičová zo 6. B. Je nám ľúto, že zo 7. ročníka nepozvali ani jedného úspešného riešiteľa.

Blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom okresných kôl matematických súťaží a ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu našej školy ako aj ich pani učiteľkám, ktoré ich pripravovali na súťaže.

Mgr. Silvia Lénártová