Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Výber do jazykovej triedy22.5.2024

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že výber detí do jazykovej triedy v 1. ročníku v školskom roku 2024/2025 sa uskutoční v spolupráci s CPPPaP Nové Zámky

dňa 4. júna 2024

od 8.00, od 9.00, od 10.00 alebo od 11.00 hod.

v budove ZŠ Mostná.

Pre každé dieťa si rodič vyberie jeden z ponúkaných časov. Na výber príde rodič s dieťaťom minimálne 10 minút vopred. Žiadame Vás o dodržanie vybraného času a o dochvíľnosť.

Deti budú rozdelené do 6 - 7 členných skupín a v spolupráci so psychológom sa bude zisťovať ich nadanie na cudzie jazyky. Po vyhodnotení bude urobený výber detí do jazykovej triedy.

PaedDr. Peter Halmeš - riaditeľ školy

 

Na rezerváciu využite náš rezervačný systém:

https://services.bookio.com/zakladna-skola-mostna/widget