Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Úspešné literárne pátranie26.5.2024

Kniha Prázdniny s Winterom (napísala A. M. Benyovszky) hovorí o príbehu 13-ročnej Nati, ktorá trávi zdanlivo nudné prázdniny so svojou prastarkou v piešťanských kúpeľoch. Natino pátranie po stratenom prsteni sa zmení na poznávanie zaujímavej histórie svetovo známych piešťanských kúpeľov.

Občianske združenie SIK vypracovalo k tejto knihe vzdelávací online kvíz pre žiakov ZŠ. Zapojilo sa osem škôl z regiónu, z nášho mesta to bola Cirkevná ZŠ a ZŠ Mostná.

Súťažilo päť družstiev v zložení: 1. Historičky: B. Zálešáková, 7.B, N. Hercová, 7.B, 2. Spisovateľky: V. Kucmanová, 6.A. N. Borková, 6.A, 3. Ilustrátori: T. Paulovič, 6.B, L. Schultz, 6.A, 4. Čitateľky: D. Buranská, 6.B, L. Mésárošová, 6.B, 5. Knihári: M. Bulafčík, 6.B, P. Frey, 6.B.

Súťaž sa konala 14. mája a pozostávala z 2 kôl. Na slávnostnom vyhodnotení dňa 24. mája v Knižnici A. Brenoláka v N. Zámkoch organizátori odovzdali vecné ceny víťazom, a to 1. miesto T. Paulovič a Lili Schultz, 2. m B. Zálešáková a N. Hercová a 3. m D. Buranská a L. Mésarošová. Deti do projektu zapojil p. uč. D. Černák a p. uč. D. Čerháková. Čitateľom blahoželáme a máme radosť, že aj takouto formou v nich formujeme vzťah k literatúre.
D. Čerháková