Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Medzinárodná online hodina4.6.2024

Hodina prebehla na 3. vyučovacej hodine za účasti 5 partnerských škôl:

Taliansko - Cigole

Turecko - Izmir

Taliansko - Striano

Chorvátsko - Dakovacki Selci

Slovensko - Nové Zámky ( žiaci 2. C, 3. A a 5. A)

Hodina prebiehala online na platforme TEAMS cez interaktívnu tabuľu a tablety, za pomoci digitálneho nástroja SLIDO, interaktívnych dokumentov cez GOOGLE FORMS. Všetci partneri sa navzájom videli, počuli, zdieľali spoločné dokumenty a robili spoločné aktivity.

Celá hodina prebiehala v anglickom jazyku. Organizátorom projektu, ako aj online hodiny bola p.uč. Mgr. H.Žigová

Na úvod sme vytvorili spoločný slovný mrak na tému VODA. Následne z výberu slov z mraku žiaci tvorili básne, rýmy a rapy, ktoré písali do spoločného zdieľaného dokumentu.

V závere aktivity niektoré básne a rapy aj nahlas povedali.

Ďalšou kooperatívnou aktivitou bola tvorba viacjazyčného slovníka. Do zdieľanej tabulky s anglickými slovami na tému VODA žiaci prekladali dané slová do materinského jazyka. Jedno slovo si navzájom preložili do svojho materinského jazyka naživo.

Poslednou aktivitou bol SLOGAN. Žiaci vyslovili svoju spoločnú myšlienku

SAVE WATER TODAY, TOMORROW, FOREVER

Každý z partnerov pripravil plagát  a vyslovil svoju časť sloganu, ktorú sme si vopred určili.

Na záver hodiny sme sa všetci spoločne rozlúčili a zakývali si.

Za podporu, technickú pomoc a spoluprácu veľmi pekne ďakujem mojim kolegom: Mgr. Anne Pásztó, Mgr. Viktórii Valaškovej, Mgr. Elene Závodskej, technikovi Oliverovi Kozárovi, ktorí boli pri organizácii hodiny nápomocní. Bez nich by nemohla hodina plynule prebehnúť. Keďže naša škola mala najväčší počet zúčastnených v projekte (75 žiakov), pomoc bola nevyhnutná. Žiaci boli veľmi disciplinovaní a so záujmom sa zapájali do všetkých aktivít. Verím, že pre nich táto skúsenosť bola veľkou inšpiráciou aj do ďalších projektov v budúcnosti.

Mgr. Helena Žigová