Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Veľtrh cestovného ruchu na Mostnej4.6.2024

Triedy 5. - 9. ročníka si pripravili v rámci projektového vyučovania stánky s rôznymi krajinami sveta. Zastúpenie mali  krajiny: Grécko, Čína, Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Brazília, Nigéria, Japonsko, Anglicko, Maďarsko, Španielsko, Monako a nechýbala ani naša rodná krajina Slovensko.

Žiaci predstavili danú krajinu základnými informáciami, maketami známych budov, predstavili známe osobnosti v podobe hrania rolí, ponúkli návštevníkom malú ochutnávku národných jedál a nechýbali ani tance, spev, či hranie na hudobných nástrojoch.

Podstatou prípravy na Veľtrh bola skupinová práca žiakov, ktorou sa podporila spolupráca a rozvoj vzájomných vzťahov triednych kolektívov. Žiaci sa tak naučili o jednotlivých krajinách základné informácie a získali aj nové informácie hravou formou, nielen z učebníc.

Všetkým triedam patrí obrovská  pochvala za prípravu a prezentáciu svojej krajiny.

Mgr. Alica Gambošová, Mgr. Petra Dekanová