Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Klokanko 202410.6.2024

V utorok 26.3.2024 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž KLOKANKO. Súťaž je určená pre všetky deti, ktoré navštevujú základnú či strednú školu, a majú v obľube matematiku. Tento rok sa z našej školy do súťaže na celom prvom stupni prihlásilo až 77 súťažiacich.

Žiaci si mohli skúsiť zmerať svoje vedomosti v rôznych zaujímavých úlohách. Za svoju snahu neodišiel ani jeden súťažiaci naprázdno. Všetci súťažiaci boli odmenení diplomom a cenou. Tí najlepší žiaci sa dostali medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov na celom Slovensku.

Medzi 20% najúspešnejšími boli aj naši nasledovní žiaci: Gabriel Novánsky z 1.A, Emma Očkayová z 1.A, Eliška Slobodníková z 1.A, Dávid Vrabec z 1.A, Gabriela Fektová z 1.B, Hana Múčková z 1.B, Milko Havran z 1.C, Matej Jursa z 2.A, Michal Miták z 2.A, Matej Šimko z 2.A, Patrik Dékany z 2.A, Filip Ferenczi z 3.A, Ryan Peter Baďura z 3.C, Denisa Barusová zo 4.C, Sophie Sarah Szaboóvá zo 4.C.

Všetkým žiakom gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 

Mgr. Tatiana Kytková