Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

eTwinning – projekt „The Adventure of a water drop“ – Dobrodružstvo kvapky vody14.6.2024

V tomto školskom roku sme sa v našej škole zapojili do medzinárodného projektu e-Twinning v spolupráci s Annou Pásztó, Viktóriou Valaškovou a organizátorkou projektu Helenou Žigovou. Do projektu – The adventure of a water drop sa zapojilo 115 žiakov so 7 učiteľmi z 5 krajín  - Talianska (Cigole a Striano), Turecka (Izmir), Chorvátska (Selce) a Slovenska (ZŠ Mostná, Nové Zámky).

Téma, ktorá sa týka celého sveta zaujala aj našich partnerov v  spolupráci pedagógov zo štyroch krajín a piatich škôl. Všetci partneri získali nové priateľstvá, poznatky a zážitky, ktoré mohli prežívať spolu. Žiaci sa s nadšením a očakávaním pustili do plnenia aktivít, tvorby projektov, kde prejavili odvahu komunikovať v cudzom jazyku so svojimi kamarátmi z Talianska, Chorvátska a Turecka a tešiť sa zo vzájomnej spolupráce. Po mnohých stretnutiach pedagógov, prvých zoznámeniach, prezentáciách o partnerských krajinách nastala chvíľa interaktívnej online hodiny, na ktorú sa všetky deti nesmierne tešili. Počas našej spolupráce sme získali veľa poznatkov o partnerských krajinách, naučili sme sa pracovať v rôznych digitálnych programoch, počúvať názory iných, komunikovať s rovesníkmi z iných krajín.

Robili sme aj praktické aktivity spojené s vodou, ako bolo čistenie Jazera dôchodcov na Sihoti, využívanie dažďovej vody na polievanie políčok, kvietkov.

Pri príležitosti Svetového dňa vody sme sa našim kolaboratívnym projektom „World Water Day“ zúčastnili súťaže organizovanej ZSVS na tému VODA ZA MIER. Veríme, že sme aj praktickou ukážkou pomohli prírode a zasiali v deťoch semienko nášho odkazu, že bez vody niet života.  Výstupom našej polročnej spolupráce je  e-book (e- kniha), v ktorej je zdokumentovaná každá naša kooperatívna a kolaboratívna aktivita, kde sme sa snažili si navzájom odovzdať posolstvo, ktoré bolo pre všetky krajiny jednotné, posolstvo o živote kvapky v našom živote.

Týmito slovami by som sa chcela veľmi poďakovať všetkým partnerským krajinám, ich a našim šikovným žiakom, usilovnej trojici našich aktívnych pedagógov, ako aj učiteľom informatiky, ktorí nám ochotne pomáhali. Nesmierne si vážime vzájomnú spoluprácu našich detí a ich nezištnú pomoc pri zdolávaní technických problémov v získavaní digitálnych zručností, ako aj zapojenie väčšiny žiakov školy do  našej aktivity „Živá kvapka vody“ . Aj malé veci, na ktorých pracujeme spoločne, vedia ukázať spoločnosti pravé hodnoty.

Mgr. Anna Pásztó a Mgr. Helena Žigová

Na prezretie e-knihy klikni TU:

https://read.bookcreator.com/ftpaXugsmkOLnjQ7emodkTYXMBa2/MYAvvPZxSUCxwOqRQIy_vQ