Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Deviataci v Energolande3.6.2024

Aj keď to ráno vyzeralo, že výlet nebude zaujímavý, exkurzia nás presvedčila o opaku. Privítala nás milá sprievodkyňa. Hneď nás zaujalo termálne zrkadlo a interaktívna LED podlaha. Veľa informácií sme sa dozvedeli z 3D kina. Sprievodkyňa obohatila naše vedomosti informáciami o energii, o výrobe elektriny, globálnom otepľovaní a uhlíkovej záťaži. Podrobne nám vysvetlila činnosť jadrovej elektrárne a prácu v jadrovej elektrárni. Veľmi nás zaujalo oblečenie pracovníkov. Oslovilo nás prezentovanie hravou formou. Chlapcom sa zapáčil model bezemisnej motorky.

Domov sme sa vrátili plní zážitkov a nadšenia. Takýmto hravým prezentovaním si každý nájde vzťah k fyzike. Odporúčame i ďalším návštevníkom a spolužiakom.

Žiaci 9. ročníka