Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Objednávky

Objednávky 2022

Dátum Obdobie
2022 1.1.2022-1.6.2022

Objednávky 2021

Dátum Obdobie
2021 1.1.2021-31.12.2021

Objednávky 2020

Dátum Obdobie
2020 1.1.2020-31.12.2020

Objednávky 2019

Dátum Obdobie
2019 1.1.2019-31.12.2019

Objednávky 2018

Dátum Obdobie
2018 1.1.2018-31.12.2018

Objednávky 2017

Dátum Obdobie
2017 1.1.2017- 31.12.2017

Objednávky 2016

Dátum Obdobie
2016 1.1.2016-31.12.2016

Objednávky 2015

Dátum Obdobie
2015 1.1.2015-31.12.2015

Objednávky 2014

Dátum Obdobie
2014 1.1.2014-31.12.2014

Objednávky 2013

Dátum Obdobie
2013 1.1.2013-31.12.2013