Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

VO: Zakázka podľa § 117 zákona č. 343/2015

Verejné obstarávanie 2020

DátumČísloPopisDetaily obstarávania
18.6.2020 VO č. 1/2020 Predmet zákazky

Združená dodávka elektrinyTermín zadávania zákazky

18.6.2020Lehota na podávanie ponúk

26.6.2020Objednávateľ

Základná škola, Mostná 3, 940 58 Nové ZámkyTermín zadania zákazky

18.6.2020Verejné obstarávanie 2019

DátumČísloPopisDetaily obstarávania
15.11.2019 Záznam z vyhodnotenia Záznam Záznam z vyhodnotenia ponúk na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky
6.11.2019

VO č.1

predmet zákazky

Dodávka a montáž kuchynského zariadenia do školskej kuchyne ZŠ, Mostná 3, Nové Zámky

Hodnota zákazky

8 000,00 €  s DPH

Termín zadávania zákazky 6.11.2019
Lehota na podávanie ponúk 15.11.2019
Lehota dodania 4 týždne
Termín zadania zákazky 6.11.2019
Objednávateľ Základná škola, Mostná 3, 940 58 Nové Zámky
Dátum  zverejnenia

6.11.2019