Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Najlepší žiak školy

Aj v školskom roku 2016/2017 vyhlásil riaditeľ Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky, PaedDr. Peter Halmeš  súťaž „Najlepší žiak školy“. Súťaž bola určená pre žiakov 5.- 9. ročníka.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

 • spoločensko-vedná oblasť
 • športová oblasť.

Veľká česť a uznanie patrí absolútnej víťazke. Titul „Najlepší žiak školy“ v školskom roku 2016/2017 si vybojovala Monika Pálová z 9. A triedy.

Celkové umiestnenie žiakov je nasledovné:

spoločensko-vedná oblasť:

  1. Pálová Monika
  2. Gašparíková Nina
  3. Matkovics Adam
  4. Nováková Jana
  5. Moravčík Sebastián
  6. Kvasnovská Vanesa
  7. Žiláková Sabína
  8. Tomaštík Samuel
  9. Zámbó Dominik
  10. Taricsová Kristína
  11. Faragó Ondrej
  12. Dráfiová Kristína
  13. Sulan Michal
  14. Tabiová Vanessa
  15. Ághová Dominika

   športová oblasť:

    1. Slivoňová Lilian
    2. Taricsová Kristína
    3. Rausch Márk
    4. Bodokiová Rebecca
    5. Gašparíková Nina
    6. Horská Natália
    7. Uhnáková Alexandra
    8. Kaderábeková Barbora
    9. Štefániková Ella
    10. Lahová Tereza
    11. Novák Andrej
    12. Cholvad Adam
    13. Prokopová Karin
    14. Yatschovych Karina
    15. Sláviková Viktória

     Víťazom srdečne blahoželáme a vyslovujeme veľké ďakujem za to, že sú príkladom pre ostatných žiakov a za úspešnú reprezentáciu školy v mnohých súťažiach.

     Najlepší žiaci získali Cenu riaditeľa školy – celodenný výlet do Patiniec a pochvalu od riaditeľa školy.