Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Dejepisná olympiáda26.2.2018

Vyše 100 žiakov z väčšiny škôl novozámockého okresu súťažilo v štyroch kategóriách. Žiaci preukázali vynikajúce vedomosti z učív príslušných ročníkov, v regionálnych dejinách a vybranej monotéme, ktorou boli dejiny Starovekého Grécka a totalitné diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami.

S náročnými otázkami sa popasovali aj žiaci našej školy. V kategórii deviatakov nás reprezentovali Jana NovákováNina Gašparíková, v kategórii ôsmakov Sebastián MoravčíkJuraj Pálenkáš, v kategórii siedmakov Samuel TomaštíkVanessa Kvasnovská, v kategórii šiestakov Kristína Taricsová Patrik Slovák. V silnej konkurencii sa nestratili a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi.

Najvýraznejší úspech  dosiahli  Kristína TaricsováJana Nováková, ktoré obsadili 3. miesto, pričom Janka získala rovnaký počet bodov ako dve súťažiace pred ňou. Našim zástupcom gratulujeme a  ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.