Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Pyžamový deň20.3.2018

Z postele rovno do školy

Posledný piatok pred jarnými prázdninami, 2.marca, sa na našej škole konal ,,Pyžamový deň ? , do ktorého sa zapojili všetci žiaci 1. až 4. ročníka.  Počas celého dňa sme sa učili v pyžamách, županoch  a papučiach. Na konci vyučovania  sa v telocvični konala triedna promenáda v pyžamách, po ktorej sme sa vyšantili na diskotéke. Veríme, že sa tento zaujímavý deň stane na našej škole tradíciou a častejšie sa budeme môcť riadiť heslom „Z postele rovno do školy.“