Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Separujeme, prírodu tak chránime!23.3.2018

Separujeme, prírodu tak chránime!

„My sme žiaci Mostnej školy, učíme sa separovať odpad našej doby. Pridajte sa k nám starí aj mladí, pomáhajte zničeniu odpadu školy.“

Jednou z našich úloh  v rámci programu Zelená škola, bolo zistiť, aký druh odpadu prevláda v smetných košoch v jednotlivých triedach našej školy. Po ukončení úlohy žiaci kolégia svoje zistenia zosumarizovali. Na základe vyhodnotenia prišli k záveru, že najväčší podiel v smetných košoch mali papiere a mikroténové vrecúška. Na základe toho dostali všetky triedy za úlohu umiestniť krabicu na papier do svojej triedy a žiaci kolégia vyhlásili súťaž o najkrajšie vyzdobenú  krabicu/nádobu na papier. Na základe sčítania bodov sme sa dopracovali k víťaznej triede, ktorou sa stala 6.A trieda, ktorá svoju krabicu vyzdobila naozaj najkreatívnejšie.

Avšak naším hlavným cieľom je znížiť množstvo komunálneho odpadu na škole o 50%. Práve preto sa naša škola zapojila aj do projektu Eko – alarm,  pomocou ktorého sme získali  do každej triedy originálne nádoby na separovanie , žltú na plasty a modrú na papier. Žiaci môžu teraz svoje teoretické vedomosti o triedení odpadu uplatniť v škole každý deň.

Okrem uvedených aktivít sa snažíme aj recyklovať odpadové materiály či už v školskom klube, na hodinách výtvarnej výchovy, techniky, výchovy umením a v neposlednom rade na krúžku tvorivosti.

Mgr. Alica Gambošová