Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Present Yourself11.4.2018

Dňa 9. apríla sa na našej škole uskutočnil tretí ročník školskej súťaže v anglickom jazyku – Present Yourself (Prezentuj sa).

Do súťaže sa mohli zapojiť všetci žiaci školy, ktorí sa prihlásili u svojich vyučujúcich anglického jazyka. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť si ľubovoľnú prezentáciu, o ktorej porozprávali svojim „jazykovým rivalom“ aj porote.

Veľmi nás potešil záujem o našu jazykovú súťaž, do ktorej sa napokon prihlásilo 40 žiakov. Porote sa vyberalo veľmi ťažko, a preto bol odmenený každý žiak.

Témy boli rôzne: futbal, voľný čas, hra na hudobný nástroj, gymnastika, krokodíly, šťastné čísla, kreslenie a veľa ďalších. Bolo vidno, že naši žiaci majú rôzne záľuby a trávia plnohodnotne svoj voľný čas.

Porota vybrala 14 detí, ktoré svoje jazykové znalosti predstavili pred svojimi spolužiakmi. Dúfame, že ich tým aj motivovali, aby sa aj oni venovali učeniu sa cudzích jazykov, ktoré sú v súčasnosti veľmi dôležité. Tiež veríme, že povzbudili aj hanblivejších žiakov, aby sa nebáli a o rok sa tiež prihlásili do našej súťaže, z ktorej sa pomaly stáva tradícia.

Mgr. Katarína Zábojníková – vedúca PK CJ