Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Deň Zeme na Mostnej27.4.2018

Deň Zeme na Mostnej

Zem je to, čo máme všetci spoločné. (Wendell Berry)

22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme, a preto zažili žiaci našej školy v pondelok netradičný školský deň, ktorý sa niesol v duchu kreativity detí, ale aj vyučujúcich. Hneď ráno pred vstupom do školy boli žiaci rozdelení do skupín, pričom v každej skupine sa nachádzali deti rôznych vekových kategórií. Všetky skupiny mali pridelených svojich „šéfov“, ktorými boli najstarší žiaci našej školy. Naozaj svedomito držali patronát nad pridelenými skupinami.

Počas prvej hodiny prebiehala teoretická časť, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o množstve odpadu v dávnych časoch a na ďalekých miestach, zistili, kam putuje separovaný odpad, čo všetko sa z neho môže vyrábať a odniesli si z učební mnoho ďalších informácií o negatívnom vplyve odpadu na našu Zem.

Praktická časť začala na školskom dvore sadením stromu, pretože len stromy sú základom čistej a zdravej planéty. Nasledovne šéfovia skupín losovali z desiatich vopred pripravených  praktických  a výtvarných úloh, vzali si pomôcky a so svojou skupinou začali pracovať.

Keďže sa naša škola uchádza o titul Zelená škola, zamerali sme sa na výtvory, obrazy a produkty z odpadového materiálu, ktorý si žiaci počas celého týždňa zbierali v triedach. Okrem toho našou veľkou inšpiráciou bol pán Ján Rideg, ktorý sám vyrobil približne 400 hier z PET fliaš. Naši žiaci mali v tento deň možnosť vyrobiť si podľa jeho návodu zopár hier ako napríklad PET guli, PET ball, koľajnička, Basketbalové kolky, čím sa presvedčili, že vieme spojiť užitočné so zábavným a môžeme pomáhať takýmto spôsobom našej prírode a zároveň sa zahráme.

 

Deň sa vydaril, o poznanie bohatší neodchádzal len ten, kto nechcel. A takého sme nenašli. Dúfame, že žiaci budú mať stále na pamäti heslo pána Ridega, ktoré znie: „Vyrob si a hraj, čas si užívaj.“