Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Rómeo a Júlia4.5.2018

„Many years ago in Italy, in the city of Verona, lived two rich families- Montagues and Capulets.“

Tak sa začína jeden z najznámejších románov Williama Shakespeara, Rómeo a Júlia, o láske dvoch mladých ľudí zo znepriatelených rodín. Tento klasický príbeh sme sa snažili na hodinách anglického jazyka preniesť na divadelnú scénu. Niekoľko mesiacov sa nieslo v znamení skúšok, kde sme si cibrili anglickú výslovnosť aj divadelné stvárnenie. A výsledok? Hoci tento večný príbeh lásky končí tragicky, ten náš sa skončil úspechom. Najskôr sme sa zúčastnili krajského semifinále súťaže Jazykový kvet v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch. Porote sa naše spracovanie zapáčilo, a tak sme sa začali ešte intenzívnejšie pripravovať na krajské finále, ktoré sa uskutočnilo 13. apríla a na ktorom sme obsadili krásne 2. miesto.

26. apríla 2018 sa naša klubovňa premenila na divadelné dosky a svoje spracovanie Rómea a Júlie sme prezentovali aj našim rodičom, ktorým sa naše predstavenie veľmi páčilo.

Vďaka patrí najmä našej pani učiteľke Kataríne Zábojníkovej, ktorá nám pomáhala s dramatizáciou textu aj s nácvikom a bez ktorej by naše úspechy nikdy neboli realitou. A vďaka patrí aj všetkým účinkujúcim za ich výkony:

Márk Rausch ako Rómeo

Rebecca Bodokiová ako Júlia

Patrik Gerhát ako Benvolio

Adam Cholvad ako Mercutio

Nina Gašparíková ako Tybalt

Barbora Balašová ako Lord Capulet

Karin Machanová ako slúžka

Dominika Horvátová ako slúžka

Miroslav Bogár ako sluha

Zoja Zmarková ako brat Lorenzo

Jakub Foksa ako mních Ján

Kimberley Pálová ako princ Escalus

Tomáš Vojtela ako Paris

Jana Nováková ako rozprávač

Jana Nováková, 9.A