Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

EXIT TOUR19.6.2018

EXIT Tour je kultúrno-vzdelávací zážitkový projekt koncipovaný tak, aby naplnil požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obsah minimálneho preventívneho programu. Cieľom EXIT Tour je pomôcť školám poučiť študentov o problémoch, ktoré sa každodenne dotýkajú generácie tínedžerov. Ako žiť zdravý životný štýl a nachádzať skutočné životné hodnoty.

EXIT Tour je medzinárodný projekt, ktorý k nám prišiel zo susednej Českej republiky, kde začal ako súčast? TV programu “EXIT 316” vysielaného v ČT. V súčasnosti pôsobí EXIT Tour nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, Česku, Estónsku, na Ukrajine a má snahu preniknúť do ďalších krajín Európy. Tento celodenný vzdelávací program pre 300 až 600 študentov prináša kvalitné a atraktívne prednášky, ktoré spĺňajú podmienky minimálneho preventívneho programu. V každom meste tím EXIT Tour strávi jeden týždeň, počas ktorého sa uskutočnia celoškolské akcie na troch až štyroch školách. Popoludní sa konajú workshopy v neziskových organizáciách a kluboch pre mladých a na záver týždňa prebehne koncert hudobnej kapely, ktorá celé EXIT Tour doprevádza.