Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

KOMPARO 2017/21820.6.2018

4. mája 2018 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili testovania v rámci projektu KOMPARO.

Testovanie prebehlo z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda a všeobecné študijné predpoklady. Tento projekt prebieha už trinásty rok. Ide o testovanie žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Každé testovanie je vyhodnotené na úrovni jednotlivých žiakov, na úrovni tried, škôl a celolovenskej úrovni. V tomto školskom roku sa zapojilo 9117 žiakov z 312 škôl. Naša škola patrila medzi tie úspešné. Výsledkami našich žiakov v matematike, slovenskom jazyku a literatúre a vo vlastivede sa naša škola zaradila medzi 25 % najúspešnejších škôl na Slovensku. V týchto predmetoch žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky a sú kvalitne pripravení na budúce vzdelávanie.

Gratulujeme všetkým štvrtákom. Želáme im, aby podobné výsledky dosiahli aj v budúcom školskom roku 2018/2019 v TESTOVANÍ 5.