Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Nadácia Volkswagen Slovakia pomáha školám27.6.2018

Nadácia Volkswagen Slovakia pomáha školám

V Základnej škole na Mostnej ulici v Nových Zámkoch sa od mája 2018 môžu žiaci 2. stupňa tešiť z nových pomôcok určených pre rozvoj techniky a prírodovedných predmetov. Pomôcky sme mohli zakúpiť vďaka vzdelávaciemu projektu na rozvoj techniky, ktorý Nadácia Volkswagen Slovakia podporila sumou 1000 eur.

Cieľom projektu s názvom „Chcem vedieť viac“ bolo podchytiť detskú zvedavosť, ktorá nemá hraníc. Všetci dobre vieme, že ak ju správne  usmerníme, budú chcieť vedieť stále viac. Poznať, ako pracujú stroje, princípy činnosti rozličných mechanizmov im umožňuje práve predmet technika, ktorý spája získané praktické zručnosti s tvorivým myslením žiakov. Aby získané vedomosti boli trvalé, chceme učiť zážitkovo a učenie čo najviac priblížiť realite. Takúto funkciu spĺňajú konštrukčné Fischer stavebnice pre „bystré deti“ mechanik + statik. Pomocou týchto stavebníc si budú môcť žiaci overiť princíp činnosti rôznych druhov prevodov a hľadať možnosti ich využitia v konkrétnych strojoch. Finančná podpora Nadácie Volkswagen nám umožnila vymeniť opotrebované ručné pracovné nástroje, nakúpiť 2 nové akumulátorové vŕtačky  a encyklopédie z fyziky a techniky. Zriadením malej technickej knižnice chceme podporiť využitie práce s knihou najmä na rozvoj kreativity pri tvorbe žiackych projektov.

Touto cestou by som sa chcela v mene žiakov navštevujúcich ZŠ Mostná 3 v Nových Zámkoch úprimne poďakovať Nadácii Volkswagen Slovakia a pani Jane Bajlovej za spoluprácu a umožnenie realizácie nášho projektu.

 

PaedDr. Mária priesterová