Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Koniec šk. r. 2017/20182.7.2018

Vážení kolegovia, ctení rodičia, milí žiaci!

Dnešným dňom sa končí školský rok 2017/2018. Naša škola, do ktorej sa v septembri vrátite, teraz na dva mesiace zavrie svoje brány a žiaci i učitelia majú pred sebou zaslúžený dvojmesačný oddych.

Prihovorím sa v prvom rade k vám milí žiaci. Desať mesiacov ste plnili svoje školské povinnosti a vaša snaha je odzrkadlená vo vašich výsledkoch, ktoré dnes máte pred sebou. Teraz sú pred vami prázdniny, ktoré vám poskytnú oddych na načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka.

Prváci, váš prvý rok a hádam aj ten najťažší rok v škole je už za vami. Naučili ste sa počas tohto obdobia naozaj veľa. Nie je jednoduché zvyknúť si na školské povinnosti. No myslím, že môžem povedať, že ste to za pomoci vašej pani učiteľky zvládli výborne a my učitelia, sme radi, že sme mali takých šikovných prvákov. Nech vám vaša usilovnosť trvá aj v ďalších ročníkoch.

To že máte za sebou desať mesiacov veľkého snaženia platí samozrejme aj pre ďalšie ročníky. Taktiež piataci, zvládli prvý rok na druhom stupni, čo je určite dosť náročné. No a milí deviataci, vám sa dnešným dňom ukončilo štúdium základnej školy. Opúšťate naše lavice. Každý z vás ide svojou cestou. Čaká vás štúdium na iných školách či príprava na zamestnanie. Lúčime sa teda s vami a v mene všetkých vašich učiteľov vám prajeme veľa šťastia. Dúfame, že na roky strávené v našej škole budete mať príjemné spomienky.

Teraz sa však obrátim na vás, drahí kolegovia. Chcem podotknúť, že tento školský rok sa spravilo veľa užitočnej a pre školu aj pre žiakov prospešnej práce. Ďakujem vám všetkým za snahu. Aktivity mnohých kolegov ma veľmi tešia. Ešte raz ďakujem vám.

V neposlednom rade chcem povedať slová vďaky a pochvaly, všetkým nepedagogickým pracovníkom, bez ktorých by chod školy nebol možný.

Prajem všetkým príjemné prázdniny a oddych venovaný k načerpaniu nových síl.

Nech sú vaše prázdniny plné slnečných dní, po skončení ktorých si poviete: „bolo to krásne a stálo to za to“ ale „rád sa vraciam do školy“.

 

PaedDr. Peter Halmeš

riaditeľ školy