Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Začiatok šk. r. 2018/2019

Vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. 9. 2018 o 8.00 pred budovou školy (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični).

Program:

-  Príhovor riaditeľa školy.

-  Krátky kultúrny program.

-  Odchod do tried v sprievode triednych učiteľov – úvodné pokyny pre žiakov a rodičov, prihláška na obedy v školskej jedálni od 4. 9.

Vyučovanie 3. 9. končí o 9.30.


V utorok 4. 9.  a stredu 5. 9. bude skrátené vyučovanie:

1. ročník do 11.00 – po skončení obed v ŠJ a v činnosti pokračuje ŠKD Kamarát

2. – 4. ročník do 11.40 - po skončení obed v ŠJ a v činnosti pokračuje ŠKD Kamarát

5. – 9. ročník do 12.35

Od štvrtka 6. 9. bude vyučovanie podľa rozvrhu, 1. ročník bude mať 6. 9. a 7. 9. vyučovanie do 11.40!

 

Prajeme všetkým úspešný štart do nového školského roku!