Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Pomôcky pre žiakov28.8.2018

1. ročník

Zošity: č. 511 – 5 ks, č. 511 s pomocnou liniatúrou – 5 ks, č. 513 – 5 ks, č. 624 – 1 ks, č. 5110 - 1 ks, č. 510 - 1 ks. Do jazykovej triedy  + veľký čistý bezlinajkový zošit č. 440 - 2ks

Ceruzky č. 2 – 5 ks, pero na písanie (atramentové alebo jednorázové) – 2 ks, pastelky, strúhadlo na ceruzky so zásobníkom,malé pravítko, guma, malá stieracia tabuľka s fixkou a handričkou. Obaly na zošity a učebnice.

VYV: výkresy A4 – 30 ks, A3 – 10 ks, farebný papier, vodové farby, plochý a guľatý štetec, voskovky, fixky, nožnice, lepiaca tyčinka, plastelína, nádoba na vodu, handrička na utieranie štetcov, igelitový obrus na lavicu.

TVŠ: tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, tepláková súprava, ponožky, botasky s bledou podrážkou na suchý zips, špagátové švihadlo.

Prezuvky s bledou podrážkou, vešiak, podložka na desiatu, mydlo, malý uteráčik s uškom, toaletný papier, papierové vreckovky – 10 ks.

2. ročník

Zošity: č. 512 – 5 ks, č. 513 – 6 ks, č. 510 – 1 ks, č. 624 – 1 ks, notový zošit – 1 ks. Ceruzky č. 2 – 3 ks, pero na písanie (atramentové alebo jednorázové) – 2 ks, pero so zelenou tuhou – 1 ks, pastelky, strúhadlo na ceruzky so zásobníkom, guma, trojuholníkové pravítko s ryskou, malá stieracia tabuľka s fixkou a handričkou. Obaly na zošity a učebnice.

VYV: výkresy A4 – 20 ks, A3 – 10 ks, farebný papier, vodové a temperové farby, plochý a guľatý štetec, voskovky, fixky, nožnice, lepiaca tyčinka, plastelína, nádoba na vodu, handrička na utieranie štetcov, plastová paleta na miešanie farieb, igelitový obrus na lavicu.

TVŠ: tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, tepláková súprava, ponožky, botasky s bledou podrážkou, špagátové švihadlo.

Prezuvky s bledou podrážkou, vešiak, podložka na desiatu, mydlo, malý uteráčik s uškom, toaletný papier, papierové vreckovky – 10 ks.

3. ročník

Zošity: č. 523 – 20 ks, č. 510 – 2 ks, č. 512 – 5 ks, č. 644 – 3 ks, č. 5110 – 1 ks, notový zošit – 1 ks. Ceruzky č. 2 – 2 ks, pero na písanie – 2 ks, pero so zelenou a červenou tuhou – 1 ks, pastelky, strúhadlo na ceruzky so zásobníkom, guma, kovové kružidlo, trojuholníkové pravítko s ryskou, stieracia tabuľka s fixkou a handričkou. Obaly na zošity a učebnice.

VYV: výkresy A4 – 40 ks, A3 – 10 ks, farebný papier, vodové a temperové farby, plochý a guľatý štetec, voskovky, fixky, nožnice, lepiaca tyčinka, nádoba na vodu, ceruzka č. 1, handrička na utieranie štetcov, plastová paleta na miešanie farieb, igelitový obrus na lavicu, tričko alebo zástera.

TVŠ: tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, tepláková súprava, ponožky, botasky s bledou podrážkou, švihadlo.

Prezuvky s bledou podrážkou, vešiak, podložka na desiatu, hygienické potreby, toaletný papier – 4 ks, papierové vreckovky – 10 ks, tekuté mydlo, kancelársky (xeroxový) papier.

4. ročník

Zošity: č. 523 – 12 ks, č. 524 – 4 ks, č. 540 – 1 ks, č. 644 – 2 ks, notový zošit – 1 ks. Ceruzky č. 2 – 2 ks, č. 3 – 2 ks, pero na písanie – 2 ks, pero so zelenou tuhou – 1 ks, pastelky, strúhadlo na ceruzky so zásobníkom, guma, kovové kružidlo, trojuholníkové pravítko s ryskou. Obaly na zošity a učebnice.

VYV: výkresy A4 – 40 ks, A3 – 10 ks, farebný papier, vodové a temperové farby, plochý a guľatý štetec, voskovky, fixky, nožnice, lepiaca tyčinka, nádoba na vodu, ceruzka č. 1, handrička na utieranie štetcov, plastová paleta na miešanie farieb, igelitový obrus na lavicu.

TVŠ: tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, tepláková súprava, ponožky, botasky s bledou podrážkou, švihadlo.

Prezuvky s bledou podrážkou, vešiak, podložka na desiatu, hygienické potreby, toaletný papier – 3 ks, papierové vreckovky – 10 ks, kancelársky (xeroxový) papier.

5. ročník

Mat -  zošit č. 440 alebo č. 460 – 1ks ,  modré a zelené pero, dlhé pravítko  + trojuholníkové pravítko s ryskou,  ceruzka alebo pentelka,  kružidlo,  jednoduchá kalkulačka

SJL – zošit – č. 464 – 2ks, č. 544 – 3ks

ANJ - Pracovný zošit Motivate  - objednávka sa realizuje cez vyučujúcu ANJ, zošit č. 424 – 1ks,

slovnicek 644 - 1ks, rýchloviazač a euroobaly na jazykové portfólio

Inf – zošit 524

GEG – zošit č.544 – 1ks

ETV  - Malý A5 trhací blok linajkový, pero, farbičky

THD - Zošit č. 520 – 1 ks, rysovacie potreby, guma, ceruzka tvrdosť 2

TSV - Tenisky na šnurovanie bez platformy s bledou podrážkou, tepláková súprava, tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, ponožky, uterák. V prípade dlhých vlasov gumičku do vlasov.

DEJ - Zošit č. 544 – 2ks

BIO – Zošit č. 440 – 1ks,  č.460 – 1ks, podložka na písanie

Vyv - Výkres A4 – 20 ks, Výkres A3 -20 ks, štetce, vodové farby  alebo anylínové farby, temperové farby, plastelína, nožnice, lepidlo, lepiaca páska, nádobky na vodu, farebné papiere, pastelky, tuš + redisové pierko alebo vypísaná fixka, PVC obrus na lavicu + handrička, tričko na prezlečenie

HUV – zošit č. 524 – 1ks

6. ročník

Mat - zošit č. 440 alebo č. 460 – 1ks,  modré a zelené pero, dlhé pravítko  + trojuholníkové pravítko s ryskou + uhlomer, ceruzka alebo pentelka, kružidlo, jednoduchá kalkulačka

SJL – zošit č. 464 – 1ks,  č. 544 – 1ks

ANJ - Pracovný zošit Motivate  - objednávka sa realizuje cez vyučujúcu ANJ,

zošit č. 424 – 1ks, slovnicek 644 - 1ks,

Inf – zošit 524

GEG – č. 544 – 2ks

ETV  - Malý A5 trhací blok linajkový, pero, farbičky

THD - Zošit č. 520 – 1 ks, rysovacie potreby, guma, ceruzka tvrdosť 2

TSV - Tenisky na šnurovanie bez platformy s bledou podrážkou, tepláková súprava, tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, ponožky, uterák. V prípade dlhých vlasov gumičku do vlasov.

DEJ - Zošit č. 544 – 2ks

BIO – Zošit č. 440 – 1ks,  podložka na písanie

Vyv - Výkres A4 – 20 ks, Výkres A3 -20 ks, štetce, vodové farby  alebo anylínové farby, temperové farby, plastelína, nožnice, lepidlo, lepiaca páska, nádobky na vodu, farebné papiere, pastelky, tuš + redisové pierko alebo vypísaná fixka, PVC obrus na lavicu + handrička, tričko na prezlečenie

HUV – Zošit č. 524 – 1ks

OBN – Zošit č. 544 – 1 ks

FYZ –Zošit - č. 445-1 ks, č. 520 -1 ks

7. ročník

Mat - zošit č. 440 alebo č. 460 – 1ks, modré a zelené pero, dlhé pravítko  + trojuholníkové pravítko s ryskou + uhlomer, ceruzka alebo pentelka, kružidlo, jednoduchá kalkulačka

SJL – zošit č. 464 – 1ks,  č. 544 – 1ks

ANJ - Pracovný zošit Motivate  - objednávka sa realizuje cez vyučujúcu ANJ,

zošit č. 424 – 1ks, slovnicek 644 - 1ks,

Inf – zošit 524

GEG – č. 564 – 2ks, zakladač s euroobalmi

ETV  - Malý A5 trhací blok linajkový, pero, farbičky

THD - Zošit č. 520 – 1 ks, rysovacie potreby, guma, ceruzka tvrdosť 2

TSV - Tenisky na šnurovanie bez platformy s bledou podrážkou, tepláková súprava, tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, ponožky, uterák. V prípade dlhých vlasov gumičku do vlasov.

DEJ - Zošit č. 544 – 2ks

BIO – Zošit č. 440 – 1ks,  podložka na písanie

VYV - Výkres A4 – 20 ks, Výkres A3 -20 ks, štetce, vodové farby  alebo anylínové farby, temperové farby, plastelína, nožnice, lepidlo, lepiaca páska, nádobky na vodu, farebné papiere, pastelky, tuš + redisové pierko alebo vypísaná fixka, PVC obrus na lavicu + handrička, tričko na prezlečenie

HUV – Zošit č. 524 – 1ks

OBN – Zošit č. 544 – 1 ks

FYZ –Zošit - č. 445-1 ks, č. 520 -1 ks

CHE - zošit č. 524 – 1 ks

RUJ/NEJ – zošit č. 544 – 2 ks, č.- 644 - 1 ks

8. ročník

Mat - zošit č. 440 alebo č. 460 – 1ks, modré a zelené pero, dlhé pravítko  + trojuholníkové pravítko s ryskou + uhlomer, ceruzka alebo pentelka, kružidlo, kalkulačka

SJL – zošit č. 464 – 1ks , č. 544 – 1ks

ANJ - Pracovný zošit Motivate  - objednávka sa realizuje cez vyučujúcu ANJ,

zošit č. 424 – 1ks, slovnicek 644 - 1ks,

Inf – zošit 524

GEG – zošit č. 540 – 1ks

ETV  - Malý A5 trhací blok linajkový, pero, farbičky

THD - Zošit č. 520 – 1 ks, rysovacie potreby, guma, ceruzka tvrdosť 2

TSV - Tenisky na šnurovanie bez platformy s bledou podrážkou, tepláková súprava, tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, ponožky, uterák. V prípade dlhých vlasov gumičku do vlasov.

DEJ - Zošit č. 544 – 2ks

BIO – Zošit č. 440 – 1ks,  podložka na písanie

Vyv - Výkres A4 – 20 ks, Výkres A3 -20 ks, štetce, vodové farby  alebo anylínové farby, temperové farby, plastelína, nožnice, lepidlo, lepiaca páska, nádobky na vodu, farebné papiere, pastelky, tuš + redisové pierko alebo vypísaná fixka, PVC obrus na lavicu + handrička, tričko na prezlečenie

HUV – zošit č. 524 – 1ks

OBN – zošit č. 544 – 1 ks

FYZ – zošit č. 445-1 ks, č. 520 -1 ks

CHE - zošit č. 544 – 1 ks

RUJ/NEJ- zošit č. 544 – 1ks

9. ročník

Mat - zošit č. 440 alebo č. 460 – 2ks, modré a zelené pero, dlhé pravítko  + trojuholníkové pravítko s ryskou + uhlomer, ceruzka alebo pentelka, kružidlo, kalkulačka

SJL – zošit č. 464 – 1ks , č. 544 – 1ks

ANJ - Pracovný zošit Motivate  - objednávka sa realizuje cez vyučujúcu ANJ,

zošit č. 424 – 1ks, slovnicek 644 - 1ks,

GEG – zošit č. 540 – 1ks

TSV - Tenisky na šnurovanie bez platformy s bledou podrážkou, tepláková súprava, tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, ponožky, uterák. V prípade dlhých vlasov gumičku do vlasov.

DEJ - Zošit č. 544 – 2ks

BIO – Zošit č. 440 – 1ks,  podložka na písanie

VYU – zošit č.524 alebo č.544 – 1ks

FYZ – zošit č. 445-1 ks, č. 520 -1 ks

CHE - zošit č. 544 – 1 ks

RUJ/NEJ- zošit č. 544 – 1ks