Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Príhovor riaditeľa školy

Milí žiaci, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, priatelia školy!

Čas letných prázdnin sa dnešným dňom definitívne skončil, a tak učitelia a  Vy, milí naši žiaci, sa po tomto krásnom čase znova stretávame. Začína nový školský rok.

Dúfam, že všetci ste mali možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších, oddýchnuť si od školských povinností a načerpať nové sily pre úspešné zvládnutie úloh v novom školskom roku. Počnúc dnešným dňom sa pomalý a pokojný rytmus prázdnin končí a vystrieda ho pracovné tempo učiteľov aj žiakov.

Škola nie je len  učenie, skúšanie a písomky, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si svojich povinností.

Určite nemusím pripomínať, aký význam má vzdelanie pre mladých ľudí v dnešnej dobe. Svet okolo nás sa rýchlo mení, očakáva ľudí samostatných, schopných postarať sa samých o seba, vedieť sa rýchlo zorientovať, vedieť použiť vedomosti, rýchlo získať nové informácie. K tomu treba mať dobré základy vzdelania.

Dovoľte mi, krátko sa prihovoriť jednotlivým skupinám ľudí, ktorých vzájomná spolupráca je jedným z hlavných predpokladov fungovania dobrej školy.

Milí rodičia,

nakoľko i Vy ste nesmierne dôležitým článkom v reťazci výchovy a získavania vzdelania Vašich detí, nevyhýbajte sa spolupráci so školou a rodičovským povinnostiam. Vytvorte deťom podnetné prostredie, kde bude vládnuť istota, porozumenie, láska a dôsledne dbajte o to, aby Vaše deti chodili do školy . Veď kto by mal najlepšie poznať svoje dieťa, ak nie rodič.

Vážený pedagogický zbor, milé kolegyne, kolegovia,

dobrý učiteľ je ten, ktorý s úsmevom víta deti ráno v škole, povzbudzuje a oceňuje žiakov, je dirigentom triedy, udržiava poriadok a disciplínu, je reprezentantom všeľudských hodnôt. Vážené kolegyne, kolegovia, týmto chcem v dobrom pripomenúť, aká náročná a namáhavá, no zároveň zodpovedná je Vaša práca. Prajem Vám veľa pozitívnej energie a množstvo pedagogického taktu.

Milí žiaci,

tvoríte najdôležitejšiu súčasť tejto  školy, dovoľte mi na záver prihovoriťsa aj Vám. Naša škola Vám ponúka množstvo možností nielen v oblasti vzdelávacej, ale aj v oblasti záujmovej činnosti, a to na zdokonaľovanie skrytých talentov, túžob a snov v oblasti vedeckej, jazykovej, športovej, kultúrnej či inej, ktorá Vás baví a zaujíma.

Milí naši deviataci, čaká Vás náročný školský rok. Je pred Vami náročná úloha vybrať si povolanie, čaká Vás testovanie, na ktoré Vás budeme dôsledne pripravovať. Je na Vás, koľko sa tejto príprave budete venovať, je na Vás, koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči Vašim rodičom, voči škole. Urobte všetko preto, aby sme boli my, Vaši učitelia, ako aj Vaši rodičia, ale predovšetkým Vy pri prezeraní svojich výsledkov na seba hrdí. Držím Vám palce!

Skúška v podobe testovania zo slovenského jazyka a matematiky čaká aj našich piatakov. Pani učiteľky na prvom stupni ich dobre pripravili a s touto úlohou si určite poradia.

Zvlášť vítam našich prváčikov. Dnešným dňom sa stávate ozajstnými žiakmi našej základnej školy. Vitajte v našej školskej rodine. Prajem Vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole. Nebojte sa, už skoro zistíte, akí ste šikovní, čo všetko už viete. Sľubujem Vám, že na konci školského roka budete vedieť všetci čítať, písať, počítať a získate veľa iných poznatkov. Nový školský rok bude pre Vás rokom mnohých zmien, preto sa  všetci posnažíme pomáhať Vám pri riešení detských problémov a starostí.

Milí žiaci, okrem učiteľov sa tešia na Vás  pani vychovávateľky v školskom klube, ktoré pre Vás pripravili pestrý program, tešia sa na Vás pani kuchárky v školskej jedálni a pozdravujú Vás aj pani upratovačky s pánom školníkom a údržbárom, ktorý Vám vyupratovali, vyčistili školu a pripravili ju tak, aby ste sa v nej dobre cítili.Tešia sa na Vás i ostatní zamestnanci školy, ktorí zabezpečujú jej chod.

Zaželajme si, aby nový školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločných podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Úprimne si želám, aby naša škola fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia.  Nech porozumenie, tolerancia a pochopenie sú našimi najmocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním.

Všetkým prajem, aby školský rok 2018/2019, ktorý týmto považujme za otvorený, bol pre nás úspešný a priniesol čo najviac príjemných situácií a veľa užitočného!

PaedDr.PeterHalmeš, riaditeľ školy