Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Nadácia poštovej banky oživuje ľudové tradície na ZŠ Mostná

Nadácia poštovej banky oživuje ľudové tradície na ZŠ Mostná

 

V školskom roku 2018/2019 bude na našej škole už tradične prebiehať výučba krúžku TVORIVOSTI. Avšak tento rok bude vďaka Nadácii poštovej banky /NPB/a ich grantovému programu „Nápad pre folklór“ iný.

Grantový program nadácie je zameraný na podporu originálnych nápadov, ktoré oživia tradičnú ľudovú kultúru a folklór. Do súťaže bolo zapojených veľa projektov z celého Slovenska. Odborná komisia vybrala 41 najlepších, ktoré od nadácie poštovej banky získali na svoju realizáciu spolu 39 000 €. ZŠ Mostná získala pre realizáciu krúžku TVORIVOSTI grant v hodnote 500eur.

Cieľom krúžku tvorivosti je realizácia vzdelávacích kurzov zameraných na prezentáciu tradičnej kultúry konkrétnej lokality, alebo regionálnej oblasti pre deti na základnej škole. Týmto projektom sa  priblížia vybrané tradičné aktivity mladším generáciám s cieľom budovania národného povedomia a hrdosti na tradície. Aktivity ako ľudová výšivka, drotárstvo či šujtáš pomaly končia ako zabudnuté a snahou projektu je ich propagácia medzi mladou generáciu na krúžku ľudových tradícií.

Z prostriedkov, ktoré nám boli poskytnuté NPB sme pre našich žiakov zakúpili veľké množstvo pomôcok pre potreby krúžku TVORIVOSTI /vid. Foto/.

Nadácii poštovej banky srdečne ďakujeme a so žiakmi sa tešíme na nadchádzajúci rok plný tvorivosti J

 

 

Mgr. Jana Hoppanová