Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

(zdroj: https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx )

Žiaci a učitelia na Mostnej oslávili EDJ v piatok - 28. septembra. Už tradične sa vyučovalo zábavnou formou, prostredníctvom hier, prezentácií, scénok i súťaží . Pre žiakov 4. – 8. ročníka boli pripravené 4stanovištia podľa jazykov – angličtina, ruština, nemčina a v neposlednom rade slovenčina. Na každom stanovišti žiaci strávili 20minút. Naši najstarší žiaci, deviataci, sa EDJ zúčastnili nielen ako pozorovatelia, ale ako hlavní aktéri. Boli naozaj skvelí a patrí im naša vďaka za pomoc pri organizácii celého programu.

Náš materinský jazyk – slovenčinu nám priblížila p.uč. Černáková, ktorá spolu so žiakmi 9.ročníka pripravila zábavnú a zároveň poučnú scénku o Štúrovcoch, ktorí nám „osobne“ prišli porozprávať o slovenčine.  Na nemčine, s p.uč. Trnkovou a jej pomocníkmi zo 7.B, si žiaci mohli vyrobiť rodostrom, zaspievať aj zatancovať. Nie každý deň môžete stretnúť ruskú cárovnú, či Gagarina...ale na stanovišti ruštiny, u p.uč. Garaiovej, áno! A okrem toho aj mnohé ďalšie postavy z ruskej histórie, ktoré nám priblížili tento slovanský jazyk. Na angličtine, pod vedením p.uč. Hoppanovej, nám naši deviataci pripravili súťažný kvíz, na ktorom si žiaci overili svoje vedomosti o anglicky hovoriacich krajinách.

Veríme, že si s nami naši žiaci užili tento výnimočný deň a že si z neho odniesli nové a zaujímavé informácie o krajinách a jazykoch, ktoré sa na našej škole učia.

Jana Hoppanová