Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Mostná sa stala Zelenou školou!24.10.2018

Mostná sa stala Zelenou školou!

Počas dvoch rokov bola naša škola zapojená do celosvetového environmentálneho vzdelávacieho programu Zelená škola.

Žiaci kolégia Zelenej školy najskôr vypracovali environmentálny audit školy, pomocou ktorého sme vybrali našu prioritnú tému – ODPAD. V rámci nej sme realizovali množstvo vzdelávacích a praktických aktivít, ktoré majú pozitívny dopad na životné prostredie školy a okolia. Vo všetkých triedach sme zaviedli separovanie odpadu a snažíme sa v čo najväčšej možnej miere recyklovať. Žiaci sú stále viac presvedčení o tom, že sa nestačí o problematike životného prostredia len učiť, ale je nevyhnutné zmeniť i naše konanie. Všetky stanovené ciele sme spoločnými silami dosiahli vďaka výborným medziľudským vzťahom a atmosfére na našej škole za podpory a pomoci pána riaditeľa PaedDr. Petra Halmeša. Vďaka kvalitnej proenvironmentálnej výučbe a aktivitám, ktoré sme navrhli a zrealizovali, sme boli ocenení. Dňa 17. októbra sme sa zúčastnili slávnostnej certifikácie v priestoroch Divadla Aréna v Bratislave, kde nám bol odovzdaný certifikát Zelenej školy a vlajka siete Eco-schools.

Je to pre nás pozitívna motivácia zapojiť sa v nasledujúcom školskom roku znova do programu a venovať sa novej téme.

Mgr. Alica Gambošová