Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice4.11.2018

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Tak ako po iné roky, aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Tohoročná téma znela: „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“.

Téma, ktorá je pre súčasných žiakov základnej školy náročná, pretože v tej dobe nežili, po znajú ju iba z rozprávania svojich rodičov, starých rodičov, zo starších filmov a z hodín dejepisu. Práve preto bola pre žiakov veľkou neznámou, snažili sa spoznať nepoznané.

Školský projekt bol realizovaný 22.10.2018 v budove základnej školy a participovali na ňom žiaci 5. – 9. ročníka počas tretej až šiestej vyučovacej hodiny.

Nosnou časťou projektu boli nasledujúce aktivity:

  1. 1. Spoznávame český jazyk a čítame českú beletriu – v školskej knižnici sme sa venovali čítaniu českých kníh (Maxipes Fík, Babička), debatovali sme o českom a slovenskom jazyku, napríklad či majú české/slovenské deti problém porozumieť slovenčine/češtine, čím je to zapríčinené, či v TV rozumejú a pozerajú do češtiny predabované filmy a pod.. Ďalej sme sa rozprávali o tom, ako sa utužujú naše česko-slovenské vzťahy – spoločné projekty: Superstar, Česko Slovensko má talent....

Najviac sa žiakom páčilo súťaženie, kedy sme triedu rozdelili na 2 družstvá. Ich úlohou bolo uhádnuť a preložiť 10 českých slov do slovenčiny a 10 slov do češtiny.

  1. 2. Školský projekt Míľniky v dejinách Československa – Každá trieda mala vypracovať dva projekty – historický rok zo storočnice (1918,1938,1948,1968,1989,1993) a potom projekt zo života v Československu ( Osobnosti športu a olympionici, Osobnosti kultúry, Autá a motorky v Československu, Domácnosť v Československu, Život detí a mládeže, Stavby Československa....)Tieto čiastkové projekty vytvorili jeden spoločný, nazvali sme ho -  Míľniky v dejinách Československa. Bola za tým obrovská práca žiakov, pretože  si museli naštudovať materiál z odborných kníh, internetových zdrojov, vybrať podstatu, kreatívne ju stvárniť. Všetci pracovali ako usilovné včeličky. Žiakom pomáhali triedni učitelia, ktorí boli odbornými poradcami. Potom sme sa zišli na školskej chodbe, kde zástupcovia jednotlivých tried prezentovali spolužiakom výsledok práce.

Náročnej témy sa zhostili veľmi dobre. Projekty boli nielen kreatívne, ale predovšetkým poučné.

 

  1. 3. Sprievodnou aktivitou bol zostrih z dokumentárnych filmov a rozprávok, ktorý zachytával storočnicu. Žiakom sme predstavili fetiš socializmu – céčka, paneláky, reklamy, česko-slovenskú kreslenú rozprávku Maťko a Kubko.

Pre rodičov a širokú verejnosť sme vytvorili výstavu venovanú 100. výročiu vzniku Československa.

Uskutočnenými aktivitami sme u žiakov podporili vzťah k čítaniu a k spoznávaniu dejín spriatelených národov. Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť.

 

Mgr. Monika Garaiová