Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Úspech siedmakov v súťaži o Antonovi Bernolákovi12.11.2018

Tradičnú súťaž o živote a diele najvýznamnejšieho Novozámčana organizoval miestny odbor Matice slovenskej.

Žiaci siedmeho ročníka zo všetkých základných škôl a gymnázia v nej preukázali množstvo vedomostí o jednej z najvýznamnejších postáv slovenskej novodobej histórie, ktorá veľkú časť života prežila v našom meste.

Našu školu reprezentovali žiaci 7.B Patrik Slovák, Kristína Taricsová a Vanesa Tabiová. Informácie čerpali z rôznych publikácií a internetu, počas prípravy navštívili aj múzeum, kde mohli nahliadnuť do originálnych písomných prameňov a diel Antona Bernoláka. Ich zodpovedná príprava im priniesla odmenu v podobe krásneho druhého miesta. Našim siedmakov gratulujeme  a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.