Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Európsky týždeň športu na Mostnej19.11.2018

V dňoch od 23. do 30. septembra sa v 38 krajinách Európy konal Európsky týždeň športu. Európsky týždeň športu  je iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane je „BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu nielen tento týždeň, ale aj počas celého roka a celý život. Podľa prieskumu vôbec necvičí ani nešportuje 41%Slovákov a až 59 % Európanov.

V rámci tejto kampane sa aj naša škola zapojila do rôznych pohybových aktivít.

Počas 24. do 29. septembra sa i naši žiaci trošku rozhýbali.

Pripravené boli pre nich tieto aktivity:

Prekážková dráha pre 1. a 2. ročník

Florbal pre 4. a 5.roč.

Skokan školy (skok do diaľky z miesta)

Šplhúň školy (šplh na tyči)

Florbal

Cyklotúra pre 4. - 9.roč.

Veríme, že sa všetci zabavili a nepatria do skupiny tých, ktorým je ich zdravie ľahostajné.