Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Kde bolo, tam bolo...30.11.2018

Kde bolo, tam bolo......

Týmito slovami sa začalo popoludnie pre deti 2. a 4. ročníkov v ŠKD.

Rozprávka  „o pyšnej princeznej"  priviedla deti do rozprávkovéj ríše. Deti si rozprávku prečítali a ilustrovali, prezentovali formou divadielka. Riešili rôzne slovné hádanky, vybrané slová, skladali príslovia a obrázky.

Za správne riešenie dostali sladkú odmenu.

Deti strávili príjemné popoludnie plné zábavy, cieľom ktorého bolo podporiť vzťah k čítaniu a záujem o knihy.

E. Balážovičová, K. Žiaková