Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Rozprávkové popoludnie v ŠKD30.11.2018

Rozprávkové popoludnie v ŠKD 20. novembra 2018 bolo príležitosťou pre deti prvých ročnkov, tretích ročníkov a 2.C triedy zažiť ako sa na hrade v rozprávke žije.

Žiačky 8.A Vanessa Kvasnovská, Lucia Dráfiová a Dajana Chmelová s pani vychovávateľkou A. Sokolovou vyrozprávali rozprávku „Soľ nad zlato" a  „Ako dedko ťahal repku". Dramatizáciu rozhovoru kráľa, princezien, Šípkovej ruženky so zlou vílou predviedli žiaci 3.A triedy a hudbno-pohybovú hru o Ruženke naučili ostatných prvákov žiaci 1. A triedy. Deti mali možnosť premeniť sa na dedka, babku, psíka, mačičku a myšku a preukázať svoje herecké danosti.

Tvorivou dramatikou sa dostali k rozprávkovým knihám a naučili sa ich oživiť.

A. Sokolová