Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Darujte 2% dane9.4.2019

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z Vašej dane!

Podľa zákona, môžete  2 % z Vašich daní z príjmov, darovať  neziskovej organizácii,  akou je aj naše združenie MOSTNÁČIK. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Darované  2 % sú pre nás prejavom dôvery a podporou v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
  • skvalitnenie vybavenia školy.

Všetkým prispievateľom vopred srdečne ďakujeme!

PaedDr. Peter Halmeš, riaditeľ školy

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% z Vašich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

Do 15.2.2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane .

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

2% z dane poukazujete priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby. V tlačive sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: MOSTNÁČIK
IČO: 50101013 (zarovnanie sprava, prvé 4 políčka ostávajú prázdne)
SID: žiadne
Sídlo: Základná škola Mostná
Súpisné/orientačné číslo: 3
PSČ, Obec:
940 58, Nové Zámky
Právna forma: Občianske združenie

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na Váš daňový úrad.

1. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby.

2. POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.03.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.03.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: MOSTNÁČIK
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Základná škola Mostná 3, 94058 Nové Zámky
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 50101013

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.