Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Medzinárodná návšteva na Mostnej

Od 21.1 – 25.1. 2019 na našej škole prebiehal projekt Educate Slovakia,  zameraný na zlepšenie medzinárodného porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich komunikačných a jazykových zručností.

Našu školu navštívili dve študentky – Ashley Wunshin  z Taiwanu a Safna Putri Purba z Indonézie. Pre žiakov si pripravili prednášky a interaktívne workshopy , ktoré za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Okrem zaujímavých informácií o Indonézii a Taiwane žiaci prediskutovali aj ďalšie zaujímavé témy ako napr. globálne problémy alebo tímová práca.

Žiaci si prednášky naozaj užili a pritom si precvičili svoju angličtinu J