Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Výborné výsledky piatackeho testovania4.2.2019

Dňa 21. novembra 2018 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili celoštátneho testovania vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Naši piataci sa úspešne popasovali so svojou  prvou veľkou skúškou a v teste z matematiky dosiahli        68 % (priemerný počet bodov 20,4), čo je v porovnaní s priemernou percentuálnou úspešnosťou v rámci SR (59,3 %)  lepšie o 8,7 %.

S úlohami zo slovenského jazyka a literatúry si naši žiaci poradili ešte lepšie, hoci sa museli v teste popasovať s viacerými cudzími slovami či ukážkou o gobelínoch. Napriek tomu, že predchádzajúce  roky bývalo percento úspešnosti v rámci SR zo SJL vyššie ako z MAT, tento rok bol výnimkou. Avšak nie u našich piatakov na Mostnej, ktorí v teste zo SJL obstáli na 71,8 % (priemerný počet bodov 21,6), čo je opäť viac v porovnaní s celoslovenskou úspešnosťou, ktorá sa pohybovala na úrovni 58,4 %. Boli sme tak lepší o 13,4 %.

Z úspechu našich piatakov sa tešíme, blahoželáme im a želáme ešte veľa dobrých výsledkov pri ďalšom štúdiu!