Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Ocenení angličtinári z Mostnej12.2.2019

Robiť projekty v angličtine si vyžaduje nápaditosť zo strany žiakov a odborné vedenie zo strany učiteľa. Iba vtedy sa úspech dostaví.

Tak sa stalo aj na našej škole ZŠ Mostnej v Nových Zámkoch. Tretiaci aj štvrtáci už od septembra na hodinách anglického jazyka pod vedením Mgr. Evy Václavovej s chuťou vytvárali projekty o zvieratkách do známeho anglického časopisu R&R s medzinárodnou pôsobnosťou. Odborná komisia mala z čoho vyberať! Veľmi objektívne hodnotila jednotlivé zapojené školy a naša škola opäť obstála. Ocenenými žiakmi sa stali Vanda Teplanová z 3.A, Mário Stjepanovič, Flóra Rablánska  a Tia Ellie O´Neill zo 4.A.

Úspech nás teší a posúva k väčšej aktivite.

Mgr. Eva Václavová