Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

EXPERT geniality show8.3.2019

Expert geniality show – vyhodnotenie celoslovenskej vedomostnej súťaže

V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 12 454 žiakov z 560 škôl z celého Slovenska. Medzi nimi bolo i 11 žiakov našej školy. Najlepšie výsledky získal žiak:

Martin Ozorák, ktorý získal titul EXPERT v téme Mozgolamy – 68. miesto z 895 súťažiacich.

V celkovom poradí získal najlepšie umiestnenie taktiež Martin Ozorák– 576. miesto z 12 454 žiakov.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a gratulujeme.

Mgr. Monika Garaiová