Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zápis do 1. ročníka21.3.2019

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že zápis do 1. ročníka našej školy na školský rok 2019/2020 bude 1. a 2. apríla 2019 v čase od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00.

Ak ste sa rozhodli, že Vaše dieťa zapíšete na našu školu:

  • Dostavte sa so svojím dieťaťom v čase zápisu do Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky.
  • Prineste so sebou rodný list dieťaťa a svoj občianský preukaz.
  • V prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky sa musí rodič s dieťaťom dostaviť k zápisu v riadnom termíne zápisu, vyplniť žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky a dodatočne priložiť potvrdenie od detského lekára a vyjadrenie CPPaP.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašimi deťmi na zápise.