Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Majstrovstvá okresu v gymnastickom štvorboji 201925.3.2019

Tak tomu bolo aj tento školský rok, kedy sa 21. marca v našej telocvični zišli chlapci a dievčatá  z 1. až 9. ročníka, aby si zmerali sily v okresnom kole gymnastického štvorboja.

Naše gymnastky a gymnasti sa snažili predviesť svoje zostavy čo najdokonalejšie a dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie. O tom,  že sa im darilo, svedčí jedno prvé, štyri druhé a jedno tretie miesto našich družstiev chlapcov a dievčat. Je to výsledok práce gymnastických krúžkov, ktoré sú na našej škole medzi deťmi veľmi populárne a žiadané.

Zloženie družstiev a výsledky našich žiakov:

A kategória chlapci - 2. miesto: Matúš Šamaj z 1.A, Jakub Ratkovič, Nicolas Varga z 1.B, Alex Péter, Lukáš Kováč z 2.A  a Tomáš Bobek z 3.A triedy.

A kategória dievčatá - 2. miesto: Zoja Hajdáková z 2.A, Alexandra Tóthová, Katrin Kissová, Natália Herzová z 2. B a Liliana Gambošová z 3.A triedy.

B kategória chlapci - 1. miesto: Norbert Mojzes z 5.A, Márk Varga zo 6.A, Jozef Lakatoš z 2.B, Christopher Csutkay, Sebastián Kiss zo 4.A triedy.

B kategória dievčatá - 3. miesto: Emily Szabóová z 3.A, Lea Hajdáková, Žaneta Javorčíková, Ella Tomaštíková zo 4.A, Zina Jakubčínova, Bianka Sláviková, Liana Tankóová zo 4.B triedy.

C Kategória chlapci - 2. miesto: Gabriel Kovács zo 6.A, Dávid Juhász zo 7.A, Tomáš Brezík, Andrej Novák zo 7.B a Martin Nagy z 8.A triedy.

C kategória dievčatá - 2. miesto: Vivien Mandelíková zo 7.A, Kristína Taricsová, Laura Farkas, Lilian Slivoňová zo 7.B a Lucia Virágová z 8.A triedy.

Našim chlapcom a dievčatám blahoželáme a družstvu chlapcov kategórie B držíme palce na majstrovstvách Nitrianskeho kraja.

Maria Sládečková, PaedDr Eleonóra Kotrecová