Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Návšteva mestskej polície9.4.2019

Návšteva mestskej polície

V piatok 5.4.2019 sa žiaci 1. - 4. ročníkov zúčastnili stretnutia s pracovníkmi mestskej polície, ktorí zavítali na našu školu. Práca mestských policajtov je veľmi náročná a tom sme sa s deťmi rýchlo presvedčili. V úvode stretnutia nám pani policajtka porozprávala o práci mestských policajtov. Neskôr sme mohli vidieť ukážky cvičených psov, ktorí nemajú pred zločincami žiadne zľutovanie. Na záver nám pani policajtka ukázala rôzne predmety, ktoré mestskí policajti pri svojej práci potrebujú a používajú. Jednotlivé predmety sme si s radosťou mohli vyskúšať J

Mgr. Tatiana Šťastná