Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Slávik Slovenska 2019 – školské kolo29.4.2019

Slávik Slovenska 2019 – školské kolo

Vo štvrtok 25. apríla 2019 sa v priestoroch ZŠ Mostná uskutočnilo školské kolo celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2019. Do školského kola sa zapojilo 30 spevákov. Žiaci nám zaspievali svoje pripravené piesne a za odmenu si mohlo vychutnať potlesk od svojich spolužiakov a sladkú odmenu. Po odspievaní posledného speváka sa porota musela poradiť a vybrať tých najlepších. Porota vybrala nasledovne:

I. kategória:

1. miesto: Daniela Buranská – 1.B

2.miesto: Veronika Mitáková – 1.A

3. miesto: Emily Szabóová – 3.A

 

II. kategória:

1. miesto: Flóra Rablanská – 4.A

2. miesto: Liliana Bocková – 4.B

3. miesto: Bianka Sláviková – 4.B

 

Víťazi školského kola z oboch kategórii nás budú reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9.5.2019. Všetkým deťom ďakujeme za ich prípravu a prajeme im veľa úspechov v ďalších speváckych súťažiach.

Mgr. Tatiana Šťastná