Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Návšteva Interaktívneho prírodovedného centra Futura6.5.2019

Návšteva Interaktívneho prírodovedného centra Futura

Dňa 26.apríla 2019 žiaci 6. až 9. ročníka navštívili Futura Interaktívne Prírodovedné Centrum v maďarskom meste Mosommagyaróvár. V pekne zrekonštruovanej 300 rokov starej obilnej sýpke je stála výstava rozdelená na niekoľko sekcií: voda, zem, vzduch, oheň a hviezdy a obloha.

V každej sekcii sme aktívne mohli spoznávať zákony prírody, overovať svoje vedomosti z prírodovedných predmetov a tiež preveriť svoju odvahu. Všetky aktivity boli boli veľmi zaujímavé a pútavé. Ani sme nezbadali a bol čas ísť domov. Myslím si, že každý návštevník tejto exkurzie išiel domov s pocitom, že sa sem určite niekedy vráti, aby si vyskúšal aj to, čo dnes nestihol